Zevenmaal

Opgericht in 1973, bestaat het koor momenteel uit 45 zangers en zangeressen. Het repertoire is overwegend muziek van klassieke componisten. Dikwijls met een religieus karakter: Cantates, Te Deums, Missen, Passiemuziek, Christmas Carols. Maar gezongen wordt ook uit de rijke schat van kerkmuziek; soms eeuwenoud, soms splinternieuw. ”Interkerkelijk” betekent dat het koor graag mensen samenbrengt vanuit alle kerkgenootschappen om samen te zingen en samen te zoeken nimg0038aar de juiste toon, naar de goede klank en naar een afgewogen balans tussen de stemmen. Het streven is niet gericht op perfectie, maar “de lat wordt wel hoog gelegd”.
Het koor heeft in het verleden diverse concertreizen gemaakt naar Denemarken, Oostenrijk, Polen, Duitsland en Engeland. Reeds gedurende een groot aantal jaren wordt in de adventstijd het Festival of Lessons and Carols ten gehore gebracht.
Ook worden periodiek concerten gegeven met orkest.
Door de jaren heen vervult Zevenmaal een belangrijke cantorij functie binnen de plaatselijke kerken. IK Zevenmaal heeft landelijke bekendheid gekregen door diverse NCRV-radio-opnames, CD-opnames en een tweetal TV-programma’s.

Zevenmaal staat sinds 1 januari 2010 onder de muzikale leiding van Mathijs Kraan,
die op een buitengewoon deskundige en enthousiaste wijze bezig is het geheel van
stemmen verder te vormen en klankkleur te geven.

 

Meer info: www.zevenmaal.nl